De Vlaamse overheid heeft plannen op de park&ride Capenberg in Boechout uit te breiden met meer parkeercapaciteit. Als het van PRO Boechout-Vremde schepen Philip Verstappen afhangt wordt de tramterminus ter hoogte van Capenberg een heus mobi-punt.
Multi-modaal
Een mobi-punt omvat verschillende facetten. Het moet een multimodaal punt zijn. Een combinatie van verkeersmodi zoals openbaar vervoer (tram & bus), (deel)fiets, (deel)auto, deelscooters en voetganger krijgen er hun plek en zorgen zo voor een snelle overstap van het ene vervoermiddel op het andere. Een traject wordt zo niet meer voor 100% met één vervoermiddel afgelegd. Een stap in de modal shift. Er moeten ook voorzieningen komen om elektrische voertuigen op te laden of kleine herstellingen uit te voeren aan fietsen.
Mobility as a service
Mobiliteit wordt een dienst, dit gedreven door de deeleconomie, waarin ik sterk geloof. Moeten we allemaal een eigen auto, fiets, speed-pedelec, scooter hebben voor de verschillende soorten verplaatsingen die we maken? Neen! Je kan deze perfect huren, lenen of gebruiken via diverse deelplatformen. Voor de ene verplaatsing zal een elektrische wagen het efficiëntste transportmiddel zijn, voor de andere volstaat een scooter of een (elektrische) fiets. Voor die occasionele zeer verre verplaatsing doe je momenteel nog beroep op een wagen met verbrandingsmotor. Ik vind dat we als overheid deze deeleconomie moeten ondersteunen.
Belangrijk in dit verhaal is dat je met die gedeelde transportmiddelen overal terecht kan. Het aantal deelpunten groeit gestaag. Na de steden, springen ook de dorpen nu op deze kar. En er is vraag naar! In onze gemeente voorzien we nieuwe plaatsen op het vernieuwde Jef van Hoofplein. Het is belangrijk dat de overheid ook hierin verder faciliteert.
Diensten
We leven meer en meer in een maatschappij van diensten. Het valt te overwegen om op het mobi-punt bepaalde dienstverlening te voorzien. Denk aan een kinderopvang of was- en strijkdienst. Zo sparen we nodeloze verplaatsingen uit. Deze dagelijkse bekommernissen worden op die manier geïntegreerd in het woon-werk traject.
E-commerce
Een neveneffect van het toenemende succes van e-commerce, zijn de vele bestelwagens die door het dorpscentrum en de wijken rijden. Ze hebben vaak moeilijkheden om te parkeren, wat voor zwakke weggebruikers soms tot gevaarlijke situaties leidt. Daarbij komt dat de bestemmeling vaak niet thuis is op moment van de levering.
Daarom is het wenselijk een centraal locker-systeem te voorzien. Dit kan perfect ingepast worden op een mobi-punt.
B-post doet reeds tests met dit systeem. Hierbij kan de koerier 24/24 pakketjes deponeren en de bestemmeling kan die op het gewenste tijdstip ophalen met behulp van een toegangscode van de locker. Uiteraard voorzien we ook in Vremde zo’n punt!
En blijft Capenberg het eindpunt van tram 15?
Dat hoeft zeker niet. Om het openbaar vervoer nog aantrekkelijker te maken doen we een oproep om de tram verder door te trekken. Als het niet tot Lier kan, zou een verlenging tot bijvoorbeeld het Multiversum, de campus van de broeders Alexianen, al een belangrijke vooruitgang zijn. Dit zou de bewoners van wijken Kapelleveld en Schaliehoeve directe toegang geven tot de openbaar vervoer.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *