Ria van den Heuvel gaat 100 % voor uw gezondheid

Een goede gezondheid is niet enkel het resultaat van persoonlijke keuzes of een dosis geluk. Ook de omgeving waar je woont of werkt, bepaald of je fit bent, zowel fysiek als mentaal.

De inwoners van Boechout&Vremde hebben ‘boven gemiddeld’ meegewerkt aan het curieuzeneuzen- onderzoek en het meten van de luchtkwaliteit in onze gemeente.

Dat wil zeggen dat ze bezorgd én betrokken zijn op het thema gezondheid.

Gelukkig is de meting en de uitslag van het onderzoek in Boechout&Vremde positief en dus eerder geruststellend: de luchtkwaliteit op verschillende meetpunten is gemiddeld tot vrij goed.

Dat we met PRO de voorbije legislaturen hebben ingezet op het bewaren en uitbreiden van open ruimte en natuurgebieden, een speelbos hebben aangeplant en laten groeien, en voor elke boom die gekapt werd, compensaties in nieuwe aanplantingen hebben opgelegd, zal daar zeker toe hebben bijgedragen.

Ook het realiseren van kilometers nieuw trage wegen en fietspaden, het voeren van een actieve sensibilisering voor meer fietsverplaatsingen en het openstellen van de eerste fietsstraat, een groen plein achter de bibliotheek, dragen zeker bij tot het verbeteren van de luchtkwaliteit omdat we zo het gemotoriseerd verkeer terug proberen te dringen.

MAAR er is nog werk aan de winkel en we moeten nog veel verder gaan.

Enkele concrete voorstellen voor de volgende beleidsperiode:

  • We geven zelf het goede voorbeeld en sensibiliseren om voor elke verplaatsing van minder dan 10 km de auto te laten staan.
  • We ijveren mee voor de realisatie van een regionale groene long in de rand.
  • Woonwijken als Gillegom en Vogeltjeswijk zijn enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer, doorgaand autoverkeer wordt geweerd.
  • We voeren een actief beleid voor het vergroenen van de voortuinen en buurten: bomen, hagen en heggen zijn natuurlijke zuiveringsstations.
  • De fossiele gebouwenverwarming in gemeentelijk patrimonium wordt afgebouwd.

Allemaal samen, allemaal gezond!

 

Ria Van Den Heuvel

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *