Dreef

De Toekomst van de dreef

PRO Boechout & Vremde geeft over de toekomst van de dreef eerlijke antwoorden op moeilijke vragen. De Boechoutse dreef is één van de mooiste plekjes in onze gemeente. Samen willen we dat er op deze plek altijd een mooie dreef groeit en bloeit, voor de nieuwe generaties. Daar is iedereen het over eens. PRO geeft […]

Maak van Terminus Capenberg een volwaardig mobi-punt

De Vlaamse overheid heeft plannen op de park&ride Capenberg in Boechout uit te breiden met meer parkeercapaciteit. Als het van PRO Boechout-Vremde schepen Philip Verstappen afhangt wordt de tramterminus ter hoogte van Capenberg een heus mobi-punt. Multi-modaal Een mobi-punt omvat verschillende facetten. Het moet een multimodaal punt zijn. Een combinatie van verkeersmodi zoals openbaar vervoer […]

Landschapspark Frijthout: groene beleving voor iedereen

Schepen van Ruimtelijke Ordening Philip Verstappen: “Samen met de gemeente Hove werkte Boechout  mee aan het landschapspark Frijthout, achter Kasteel Fruithof. Het resultaat is prachtig. Boechout investeerde 60.000 euro. Het gaat over meer dan 4,5 hectare eigendom van Boechout. Die gronden heeft de gemeente verworven van Matexi, samen met het Molenveld of de Sfinksweide. Zoals iedereen weet, werd dit woonuitbreidingsgebied met een Ruimtelijk Uitvoeringsplan omgezet naar park- […]

NIEUWE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD

Het hart van ons kunstonderwijs SCHEPEN VAN JEUGD Els Augustinus is helemaal in haar nopjes: “De nieuwe academie voor muziek en woord heeft 7 mooie, akoestische repetitielokalen voor zang en voor het leren van een muziekinstrument. Onze kinderen kunnen eindelijk in optimale omstandigheden genieten van muziekonderwijs. Natuurlijk zijn ook alle basisscholen welkom om gebruik te maken van deze lokalen voor bv. muzische vorming. […]

PRO versterkt en professionaliseert het management van de gemeente.

Met de integratie van gemeente en OCMW is het belangrijk om zowel de twee secretarissen als de twee financieel beheerders aan boord te houden. Er wordt daarvoor een extra financiële inspanning geleverd van 60.000 euro op jaarbasis, dit is 0,43% van het totale werkingsbudget.

Er werd een organisatievoorstel met ruime meerderheid en ook steun van 3 oppositieraadsleden goedgekeurd op de gemeenteraad. Dit voorstel voorziet in één algemeen directeur, één financieel directeur en twee adjuncten. Een interne werkgroep binnen de administratie werkt een nieuw organogram uit om de administratie in de toekomst een nog betere en efficiëntere dienstverlening voor de burger te kunnen aanbieden.

(meer…)