Wie herinnert zich dit nog? Toenmalig PRO-schepen van Verkeer Rudi Goyvaerts maakte van de kruispunten aan de Welvaartstraat met de Zilverenhoek en de Sint-Gabriëlstraat veilige kruispunten. Met een gezellig pleintje erbij.