Via het RUP meergezinswoningen worden zones afgebakend waar GEEN meergezinswoningen (appartementen) meer gerealiseerd mogen worden. 

Dit is een zeer belangrijk RUP voor onze gemeeente.  Met dit RUP zijn we als gemeente ook een voorloper geweest.  Verschillende andere gemeenten hebben inmiddels gelijkaardige plannen opgesteld. 

Door dit RUP hebben we het bouwen van vele appartementen kunnen verhinderen.  Het was een duidelijke vraag van de Boechoutse publieke opinie om het realiseren van appartementen te beperken.

Met PRO wensen we deze verbodszone nog verder uit te breiden.

https://www.boechout.be/omgeving-openbare-werken/planning/lokale-plannen/rup-meergezinswoningen