In de Van Colenstraat werden het lokaal van de Harmonie en het hekwerk gerestaureerd.