PRO Boechout-Vremde realiseerde de dorpskernhernieuwing van Vremde.

Reeds in de vorige legislatuur 2006-2012 werden de eerste maatregelen genomen, zoals het verkeersveilig maken van de Lindelei, de heraanleg van de Reigersmolenstraat en in samenwerking met een private partner werd de pastorie gerestaureerd.

In 2015 werd de volledige dorpskernhernieuwing een feit.

Kernpunten

 • Verkeersvrij plein tussen kerk en school
 • Volledige dorpskern zone 30
 • Opwaardering van Smishoek
 • Extra parkeergelegenheid ter hoogte van Kerkweg
 • Kiss & ride plek om kinderen veilig af te zetten aan school.
 • Opwaardering trage wegen:
  • Boechoutveldweg
  • Van der Grachtstraat

Naast verkeerstechnische maatregelen, werd er ook aandacht geschonken aan het patrimonium:

 • Restauratie pastorie.
 • Restauratie van het hekwerk rond de kerk.
 • Orgel en dak van de kerk werden gerestaureerd.