PRO versterkt en professionaliseert het management van de gemeente.

Met de integratie van gemeente en OCMW is het belangrijk om zowel de twee secretarissen als de twee financieel beheerders aan boord te houden. Er wordt daarvoor een extra financiële inspanning geleverd van 60.000 euro op jaarbasis, dit is 0,43% van het totale werkingsbudget.

Er werd een organisatievoorstel met ruime meerderheid en ook steun van 3 oppositieraadsleden goedgekeurd op de gemeenteraad. Dit voorstel voorziet in één algemeen directeur, één financieel directeur en twee adjuncten. Een interne werkgroep binnen de administratie werkt een nieuw organogram uit om de administratie in de toekomst een nog betere en efficiëntere dienstverlening voor de burger te kunnen aanbieden.

(meer…)