Eén van de eerste projecten waarmee gestart werd toen PRO in het gemeentebestuur kwam, was de dringende heraanleg van de Vremdesesteenweg.  De as die onze beide dorpskernen met elkaar verbindt.  Deze as krijgt dagelijks een grote hoeveelheid verkeer te slikken alsook zijn er de vele fietsers die er gebruik van maken.

Kernpunten:

  • Goede comfortabele doorstroming van het verkeer tegen beperkte snelheid (50 Km)
  • Comfortabel 2-richtingsfietspad
  • Voorziene verkeersplateau met veilige oversteek + bushalte voor later te realiseren sportpark.
  • Herinrichting van het pleintje ter hoogte van kruispunt met Gillegomstraat / Mussenhoevelaan.
  • Ontraden van af te slaan ter hoogte van Lindelei of Reigersmolenstraat door de focus van de straat ‘rechtdoor’ te maken en zo het centrum van Vremde te vrijwaren van extra doorgaand verkeer.