Verkeer een thema dat ieder aanbelangt. Vanaf we buiten de deur komen, bevinden we ons in het verkeer als voetganger, fietser, autobestuurder of tegenwoordig ook op de speed pedelec. Veilig verkeer vraagt vooreerst een goede infrastructuur. Als gemeente in de zuid rand van Antwerpen kennen we een serieuze mobiliteitsdruk oa door de problematiek in en om Antwerpen. Dit probleem kunnen we niet oplossen, maar als gemeente van 5 op 7km doorsnede kunnen we wel een visie ontwikkelen om elke weggebruiker het maximale comfort en veiligheid te geven.  10 jaar geleden zijn we er dan ook direct ingevlogen met heraanleg van Oudesteenweg en Lange Kroonstraat. Het dossier Vremdesesteenweg met super onveilig fietspad was een politiek dossier dat al 30 jaar meeging. Pro realiseerde het. Volgend groot project werd de vernieuwing van de stationsomgeving en  fietsostrade. Ja, Pro was reeds voor op de provincie die nu de fietsostrade vanuit Lier naar Antwerpen wil doortrekken in samenwerking met Boechout. Ook werd er gewerkt aan verschillende kleinere projecten, dikwijls in schoolomgevingen, om de verkeersveiligheid ook daar te verbeteren. Lindelei, Boechoutveldweg, Bessemstraatje, kruispunten Zilverenhoek en Sint-Gabriëlstraat,, Boechoutselei, kruispunt Boshoek, wellicht vergeet ik er nog een paar. Onlangs werd eindelijk de verloederde dorpskern van Vremde aangepakt. Ook onze landbouwwegen die er al 40 jaar onaangeroerde liggen zijn we nu aan het aanpakken.

Als kers op de taart voor al het werk en ons beleid werden we in 2012 en 2015 tweemaal op rij verkozen tot beste fietsgemeente in de categorie beneden de 20000 inwoners ( maw van de 170 gemeenten). Een stimulans voor pro om op de ingeslagen weg verder te doen.

Het project van de Alexander Franckstraat met gescheiden fietspaden is volop aan de gang en we staan te popelen om de Dr Theo Tutstraat en de Jan Frans Willemstraat herin te richten met de eerste fietsstraten binnen onze gemeente. Als dit tegen de jaarmarkt klaar is, willen we graag beginnen aan de omgeving van het Jef Van Hoofplein. En dat nog allemaal ( hopelijk) voor de verkiezingen in oktober 2018.  Met dergelijke erelijst zijn ze van Pro nog niet vanaf. De ambitie blijft  hoog…