Kernpunten

  • Nieuwe en meer fietsenstallingen.
  • Verleggen van perron naar Lier zodat overweg minder lang gesloten blijft.
  • Aanleg van parking achter Sfinks.
  • Aanleg van Frans Segersstraat die in zeer slechte staat was met extra parkeerplaatsen.
  • Ook het stationsgebouw werd gerenoveerd vanuit privé.  Een restaurant werd er mogelijk gemaakt.
  • Fietsostrade werd geïntegreerd in het geheel.
  • Verhogen van de perrons door Infrabel.
  • Het hoekje naast het frituur wordt in de komende maanden nog afgewerkt.