PRO Boechout&Vremde is een lokale partij met een visie voor de 21ste eeuw. PRO wil voor de gemeente een beleid met een lange termijnvisie en met een grote betrokkenheid van de mensen. De no-nonsense aanpak van PRO wordt geïnspireerd vanuit links-liberale, sociale en democratische ideologieën.

PRO Boechout&Vremde richt zich tot alle geëngageerde inwoners van Boechout-
Vremde. Iedereen kan zich aansluiten bij PRO zonder lid te zijn van een nationale partij.

PRO Boechout&Vremde maakt deel uit van het gemeentebestuur met Koen T’Sijen als burgemeester, Els Augustinus, Rudi Goyvaerts en Philip Verstappen als schepenen,  Ria van den Heuvel als voorzitter van de gemeenteraad, Bruno Doms, Lotte Vanstraelen, Johan Van Hoof, Marleen Dolfijn en ‘Ferre’ Fernando Marques da Silva   als gemeenteraadsleden,  Bart Anciaux , Stine Bertels en Lieve Bryon-Geerinck als leden van het bijzonder comité van de sociale dienst en talloze vrijwilligers in adviesraden.