Gedurende de beide voorgaande legislaturen werd veel aandacht besteed aan het behoud van open ruimte.  Dit omvat meerdere facetten.  Enerzijds gaat het om behoud van natuur en fauna en flora een plek geven, anderzijds gaat het om de beleving, open ruimte maakt mensen vrolijker, geeft kansen om te gaan fietsen, wandelen of joggen.  Soms gaat het ook om kleinschalige open ruimte in buurten en wijken om te spelen en te vertoeven.

Molenveld (Bessemgebied)

Door de combinatie van het RUP Molenveld en het RUP Mussenhoeve zijn we erin geslaagd om het voormalige woonuitbreidingsgebied ‘Molenveld’ te vrijwaren als open ruimte.  Inmiddels is ook de eigendomsoverdracht een feit en is dit gebied eigendom van de gemeente Boechout.  Eerder was dit gebeid eigendom van Matexi.

Eikenbos

 • Eikenbos perceel  (1600 m²),
 • Aan de rand van project Zuiderdal en bestaande Vogeltjeswijk.
 • sluit aan bij een gasveldje, toekomstige speeltuin van de gemeente aldaar aan de ene zijde en aan de andere zijde aan het open, onbebouwde stuk waar de Rollebeek loopt.
 • Vormt zo een mooi geheel van open ruimte binnen die verkavelingen.
 • Past in het beleid van het gemeentebestuur om overal in de gemeente stukjes groene en open ruimte definitief te bewaren,
 • Matexi ondersteunt deze aankoop mee als stedenbouwkundige last, met het oog op een kwalitatievere ontwikkeling van de woonzone die daar momenteel wordt ontwikkeld. 

Molenbeekvallei

Een ander belangrijk onderdeel van de open ruimte vormen de gebieden die effectief ingekleurd zijn als natuurgebied.  Via gemeentelijke steun heeft Natuurpunt de voorbije legislatuur om en bij de 400.000 m² grond kunnen verwerven en in beheer genomen.  Op deze manier realiseren we voor de natuur meteen ook belangrijke groene en blauwe (water) verbindingen waarlangs dieren zich verplaatsen.  Dit gebied is ook toegangkelijk voor het grote publiek.

 • Stilaan wordt de Molenbeekvallei zo één groot aaneengesloten natuurgebied vanaf sportpark Sneppenbos tot voorbij Don Bosco richting Lier.
 • Hier bevinden zich ook gronden die vastgelegd zijn als natuurgebied via onder meer het  RUP BULKA, zonder deze allemaal effectief te verwerven.  Uiteraard kan de bestaande landbouw hier blijven bestaan.
 • Inmiddels zien we hier een grote variëteit aan fauna & flora.
 • Stiltegebied voor vogels
 • Reeën die hier verblijven, komen zelfs soms tot achter het sportpark.  Je heb de meeste kans hen te bewonderen bij zonsop- of zonsondergang
 • Amfibieën-pools die er zijn / aangelegd worden. Zowel achter het sportpark als achter Don Bosco.
 • Dit gebied doet ook dienst als Waterbufferingszone als de Molenbeek buiten haar oevers treedt.
 • Deze gronden kunnen ook recreatief gebruikt worden.
 • Natuurpunt organiseert op regelmatige basis begeleide wandelingen
 • Achter het sportpark loopt er bijvoorbeeld een recreatieve route.  Je kan hier al wandelend of joggend genieten van de open ruimte.

Wijkparkjes in Zuiderdal

Doorwaadbaarheid + plek om te spelen in het Midden

Speelpleintje in Withofwijk