Gemeente voert een jeugdbeleid dat bijdraagt tot participatie, ontplooiing en ontspanning van alle kinderen en jongeren, ook voor kinderen en jongeren in maatschappelijke situaties.

 • Nieuwe jeugdraad (2015), inspraakmomenten, kinderparlement (JFW-school),…

Jeugdwerk wordt ondersteunt door middel van financiële en logistieke steun

 • Subsidies voor de basiswerking van jeugdverenigingen, kadervorming, jeugdinfrastructuur en kampvervoer
 • Materialenbank (regelmatig vernieuwd op basis van noden van jongeren)
 • Realisatie polyvalente zaal voor fuiven, repetities, jongerenactiviteiten, …

Speelpleinen en speeltoestellen:

 • Speelpleinen en speeltoestellen worden jaarlijks gecontroleerd en onderhouden,
 • Nieuwe speeltuin voor dorpskern Vremde (april –mei)
 • Nieuwe speeltuin voor Sportpark Sneppenbos (juni)
 • Bij nieuwe verkavelingen wordt er speelruimte voorzien (Midden – Mussenhoeve – Eikhof)
 • Op eenvoudige aanvraag worden er tijdens de vakanties speelstraten ingericht

Speelpleinwerking:

 • Zomerwerking (135 kinderen) 14 animatoren
 • kleine vakanties ( 65 kinderen: 40 kleuters en 25 middengroep +oudsten) 6 animatoren
 • circusstage (60 middengroep + oudsten)
 • enquête speelpleinwerking: kwaliteit speelpleinwerking zeer goed bevonden!

Jeugdevenementen:

 • Buitenspeeldag
 • Roefeldag
 • ….

Jeugdcultuur:

 • Jeugdboekenweek
 • In culturele programmatie:
  •  kinder- en schoolvoorstellingen en lezingen
  • Theatervoorstellingen en muziekperformances voor jongeren
 • Uitgebreid aanbod van kunstonderwijs met de Academie voor Muziek en Woord en de Kunstacademie