We hebben met PRO het cultuurbeleid van onderuit helemaal opgebouwd. Een volwaardige cultuurconsulent, een langdurig huurcontract voor theater Vooruit, de instap in het decreet lokaal cultuurbeleid wat de gemeente jaarlijks bijna 70.000 euro aan subsidies oplevert om het cultuurbeleid verder uit te bouwen, verhoging van de gemeentelijke budgetten voor cultuur, een goed werkende en kwalitatieve cultuurraad, … vormen de bouwstenen van een cultuurbeleid dat heel sterk is gericht op participatie. Participatie van heel veel mensen, uit verschillende lagen van de bevolking aan cultuur. Denken we maar aan de brede culturele programmatie rond muziek, theater, film, tentoonstellingen, circus, culinaire events, cartoons met ons icoon George van Raemdonck … , onze festivals met Sfinks, Konfijt en de Dag van het Park, het erfgoedbeleid, met gesmaakte Open Monumenten- en erfgoeddagen, de ondersteuning aan de amateurkunsten via de Week van de Amateurkunsten en het amateurtoneel, de enorm sterke groei van de buurtfeesten, meer dan het dubbele op 10 jaar tijd, de kansen die we geven aan onze plaatselijke kunstenaars om zich te tonen, … én ook de investeringen in infrastructuur, niet alleen in theater Vooruit en zaal Den Boom, maar ook met de bouw van een nieuwe academie voor muziek en woord. Met de oprichting van een academie voor Beeldende kunst gaven we ook een boost aan het kunstonderwijs in onze gemeente. Kunst en cultuur zijn onder PRO helemaal opengebloeid in Boechout-Vremde. En we willen met PRO in de toekomst nog héél graag gaan voor een verankering van een echte, eigen theaterplaats, tentoonstellingsruimtes, werkateliers voor kunstenaars en de verdere uitbouw van ons kunstonderwijs.