In het voorjaar van 2018 voeren we fase 1 van de dorpskernvernieuwing van Boechout uit.  In deze fase vernieuwen we het Jef van Hoofplein en het weggetje achter de kerk.  Voorjaar 2019 zal fase 2 uitgevoerd worden.  Deze fase omvat het heraanleggen van het Sint-Bavoplein alsook de as Hovesesteenweg-Alexander Franckstraat.

Kernpunten:

 • We realiseren een veilige schoolomgeving voor de Jan Frans Willemssschool en de Inktvis. Auto’s rijden niet meer tot voor de schoolpoort.  We bieden hiermee een veilig alternatief voor mensen die niet genoodzaakt zijn hun kinderen met de wagen naar school te brengen.
 • Via een brede fiets-en wandelboulevard creëren we een veilige trage verbinding.
 • Op het plein voor de bib blijft parkeergelegenheid behouden.  Zelfs meer plaatsen dan voorheen.  Op die manier kunnen mensen die genoodzaakt zijn de kinderen met de auto naar school te brengen dit vlot doen.  Daarnaast zijn er nog de verschillende parkings van Delhaize die publiek beschikbaar zijn.
 • We maken fietsstraten van de weg achter de kerk, de Vredeborgstraat en de Groene stap.
 • De verkeerslichten verdwijnen.  Voor de trage weggebruikers wordt een licht met drukknop voorzien.  Mensen die dit wensen te gebruiken, kunnen dit gebruiken.
 • Zone 30 tussen de Ropstocklei en kruispunt Boshoek-Jan Frans Willemsstraat met snelheidscamera’s.
 • Parkeerstrook op Hovesesteenweg ter hoogte van de school, zodat daar alvast geen auto’s meer op de rijweg staan.
 • Verlaten parking Bistweg richting Gildenhuis.  Op die manier ontlasten we het drukke kruispunt.
 • Voorrang van rechts voor wie uit Van Colenstraat komt.
 • Groen plein achter de bibliotheek tot aan de molen.  Dit omvat een leestuin, speeltuin en een klein amfitheater.  Sluit aan bij de tuintjes van de klassen van de nieuwe kleuterschool.
 • Doortrekken fietspad Hovesesteenweg tot Bistweg / pastoorsleike