Ook hier hebben we te maken met een verkeers-as die veel verkeer te verwerken krijgt, alsook veel fietsers.   In het verleden lagen de smalle fietspaden op gelijke hoogte net naast de rijweg.  Auto’s stonden op straat geparkeerd en hinderden het doorgaande verkeer.  Als uitbreiding van dit project werd ook de Schalieweg (fiets en voetgangersverbinding tussen de Alexander Franckstraat en de Provinciesteenweg) aangelegd en werden er extra parkeerplekken voorzien ter hoogte van de spoorweg.

Kernpunten

  • Vlot doorgaand verkeer organiseren, tegen een aangepaste snelheid (50 Km)
  • Veilige fietspaden inrichten
  • Geparkeerde wagens van de baan halen.
  • Veilige oversteken creëren ter hoogte van aansluitingen Alexianenweg, overweg, fietsostrade en Courtoiskapel.
  • Aanleg van de Schalieweg.