De gemeente Boechout gaat, in samenwerking met Kempens Landschap, een belangrijk perceel bos huren in het centrum van Boechout. Het perceel sluit aan bij het speelbos Biesbesbos en is gelegen aan de fietsostrade Antwerpen-Lier (net voorbij de Spoorweglei). Hierdoor wordt het speelbos uitgebreid met 12.344,94 m² tot 5,5 ha.

Naast het speelbos aan de Alexander Franckstraat en de voormalige gronden van Van Male de Ghorein, nu het speelbos en het Vijverhof Gasthuiszusters, bevindt zich een prachtig park- en bosdomein van ongeveer 12.300m². Dit historische parkdomein is eigendom van de familie Van der Auwera. De gemeente toonde reeds lange tijd belangstelling om deze gronden veilig te stellen, met het oog op een uitbreiding van het speelbos, dat reeds in beheer is bij Kempens Landschap en de gemeente. Door een uitbreiding van het speelbos met de gronden van de familie Van der Auwera kan zo in totaal ongeveer 6 ha groene, publieke ruimte gecreëerd worden in het centrum van Boechout.

Het domein van de familie Van der Auwera wordt getypeerd door een historische padenstructuur, een vijver en een schuilkelder. De familie is bereid om een overeenkomst met de gemeente en Kempens Landschap aan te gaan, volgens een gelijkaardige constructie als destijds werd opgesteld voor het speelbos. Dit houdt in dat de gronden zullen verhuurd worden aan Kempens Landschap met het oog op publieke openstelling.

De prijszetting is gebaseerd op de huurprijs per hectare van het speelbos, dit komt voor de gronden Van der Auwera neer op een huurprijs van circa 195,85 euro/maand of 2350,20 euro/jaar. De gemeente draagt 20% bij in de huurprijs, dit komt neer op circa 39,17 euro/maand of 470,04 euro/jaar.

Het bos wordt gehuurd voor een termijn van 20 jaar en zal uitsluitend gebruikt worden als speelbos. Het onderhoud is in handen van de gemeente, die een toegankelijkheids-reglement zal opstellen.
Kempens Landschap krijgt als huurder het recht van voorkoop op de gronden, met uitzondering t.a.v. de rechtstreekse afstammelingen (echtgenoot, kinderen en kleinkinderen) van de eigenaar, die steeds voorrang krijgen.

 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *