Bart Anciaux, LID VAN DE MOBILITEITSRAAD EN FIETSERSBOND:
“Als het van PRO afhangt kiezen we in de toekomst voor fietsstraten in de Dr. Theo Tutsstraat, Van Colenstraat, Jan Frans Willemsstraat en een deel van de Heuvelstraat.  De fietsstraat wordt zo ingericht dat de auto de fietser niet kan inhalen. De fietser in tegenrijrichting fietst op een verhoogd rijpad. Op verbindingswegen kiezen we voor fietspaden, gescheiden van de rijbaan, zoals op de Vremdesesteenweg en de Alex. Franckstraat, én voor vlot doorstromend autoverkeer.”

 

SCHEPEN VAN VERKEER
Johan Van Hoof: “Het straatje achter de kerk aan het Sint-Bavoplein is officieel de eerste fi etsstraat in onze gemeente. Het Jef Van Hoofplein, de Vredeborgstraaten Konijnenbergstraat volgen. Zo maken we de schoolomgeving aan het Jef Van Hoofplein veiliger voor fi etsende kinderen. Fietsers zijn er koning, auto’s te gast. Ze mogen fietsers niet inhalen. Fietsstraten geven fi etsers meer ruimte in een dorpskern. Traag autoverkeer én veilig om te fietsen.”

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *